Pe muchie de cuţit. Relaţiile româno-sovietice, 1965-1989

Autor: Vasile Buga

Colecţia Studii

I.N.S.T., 2013

17 x 24; 423 p.

ISBN 978-973-7861-78-8


Pret:

Volumul evidenţieză continuarea şi adâncirea de către noua conducere de la Bucureşti aleasă la Congresul al IX-lea al P.C.R. (iulie 1965) a politicii de distanţare de Moscova în planul politicii externe. Este înfăţişată evoluţia sinuoasă, adesea tensionată, a relaţiilor politice, îndeosebi în contextul crizei cehoslovace (august 1968), precum şi al evenimentelor dramatice din decembrie 1989 din România. Sunt examinate, printre altele, probleme sensibile din relaţiile bilaterale legate de: restituirea tezaurului românesc transferat în Rusia în anii primului război mondial şi a arhivei P.C.R. din perioada interbelică depozitată în arhiva Cominternului din Moscova; disputele pe teme de istorie a relaţiilor româno-ruse/sovietice, îndeosebi în privinţa Basarabiei; activitatea agenturii sovietice în România; perfectarea cadrului juridic al relaţiiilor româno-sovietice, inclusiv negocierea şi semnarea noului Tratat de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală dintre România şi U.R.S.S. din 7 iulie 1970 şi a Acordului privind delimitarea Platoului continental la Marea Neagră.

      Volumul este elaborat pe baza unor documente, unele din ele inedite, identificate în Arhivele Naţionale Istorice Centrale, precum şi în arhive de partid şi stat din Federaţia Rusă. Sunt folosite, de asemenea, volume memorialistice, lucrări şi studii ale unor autori români şi străini, îndeosebi  ruşi, precum şi presa românească  şi sovietică.