Denumire post: REFERENT DE SPECIALITATE I SS pe perioda determinata (cu atribuții secretariat)

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea următorului post:

Denumire post: REFERENT DE SPECIALITATE I SS pe perioda determinata (cu atribuții secretariat)

Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor:

  • studii și pregătire : studii superioare;
  • vechimea în muncă și în specialitatea studiilor (în domeniul adminsitrativ,juridic, relaţii publice, secretariat);
  • vechime în muncă: minim 5 ani
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minim 3 ani

Concursul se va desfăşura conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G.1027/2014.

Data  și locul desfășurării concursului:

  • 21.07.2021, ora 11.00 (proba practică) – Str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16, sector 1, București
  • 26.07.2021 ,ora 11.00 (interviu) – Str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16, sector 1, București

Data limita de depunere a dosarelor :

13.07.2021 (inclusiv), ora 15.00, la sediul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului din Str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16 sector 1, București.

Informații suplimentare se pot solicita la secretariat 021/230.69.92 între orele 9.00 – 15.00 sau pe www.totalitarism.ro