Sub patru regimuri pe toate continentele

Autor: Alexandru Budişteanu

Colecţia Memorii

I.N.S.T., 2014

13 x 18; 604 p.

ISBN 978-973-7861-81-8


Pret:

Recenta carte a domnului doctor arhitect Alexandru Budișteanu cu titlul Sub patru regimuri pe toate continentele este o prezentare a vieții sale, aspectele caracteristice ale acesteia fiind prezentate în ordine cronologică.

Autorul subliniază de la bun început elementul esențial, care i-a influențat viața, respectiv calitatea sa de român basarabean, conform formulării sale definitorii ”Basarabia este prefața, cuprinsul, rezumatul și concluzia vieții mele.” Această certitudine sub formă de legământ a determinat opțiunea sa imuabilă pentru pământul său de baștină, indiferent de avatarurile existenței sale.

Alexandru Budișteanu se declară patriot și naționalist, demonstrând caracterul permanent valabil al acestei caracterizări, care nu înseamnă pretenții comparative de superioritate sau excludere a valorii oricărei alte etnii, ci numai sublinierea rolului pozitiv și creator al tuturor neamurilor – inclusiv al celui căruia îi aparține fiecare – în contextul unei mari familii universale democratice cu membri prosperi și egali.

        Cele patru regimuri în care fie a optat, fie a trebuit să trăiască, sunt: primul – un regim românesc, creștin, democratic și național în perioada antebelică (1928-1940), al doilea – regimul de ocupație sovietică despotic comunist (1940-1941), apoi revenirea la un regim românesc în perioada 1941-1945, urmat de cel de la treilea regim – cel comunist românesc din perioada 1945-1989, și în fine ultimul, cel de al patrulea – instaurat în 1989. Alexandru Budișteanu se regăsește în acesta, nădăjduind într-o Românie pășită și ispășită pe drumul unei veritabile democrații creatoare și decente.

        Cartea descrie cu detaliile necesare viața familiei autorului, evoluția și transformarea sa dintr-un copil, într-un adolescent, care devine un tânăr și apoi o persoană matură, ce a avut și posibiltatea să se afirme în meseria de arhitect, pe care și-a ales-o, îndeplinind diferite funcții pe plan intern, precum și internațional. Această evoluție se constituie în tot atâtea tablouri social-politice, incluzând și aspecte ale moravurilor caracteristice fiecărei etape de viață parcursă. La acestea se adaugă și descrierea călătoriilor efectuate într-adevăr pe toate continentele. Merită menționat faptul, că în perioada de afirmare a României pe plan internațional, în așa numitul ”deceniu al deschiderii”, Alexandru Budișteanu a fost funcționar internațional în cadrul Secretariatului ONU de la New York, deținând în perioada 1967-1972 importanta funcție de Șef al Secției de Asistență Tehnică în domeniul Locuințelor, Construcțiilor și Urbanismului pentru Africa și America Latină. El este arhitectul român, care a avut funcția cea mai importantă din cadrul sistemului ONU. Perioada cea mai complexă și dificilă a existenței sale a fost aceea, când a lucrat nemijlocit cu Nicolae Ceaușescu, fiind Arhitectul-șef al Capitalei în perioada 1977-1983.

        Ca o concluzie a cărții sale Alexandru Budișteanu își analizează autocritic viața, subliniind pericolul acceptării compromisurilor neprincipiale în orice situație și domeniu de activitate.