Frontiere și contacte. Fenomene locale, regionale și globale. Vol. II – Studii culturale

Autori: Simona Lazăr, Mihaela Bărbieru (coord.)

Colecţia Studii

I.N.S.T., 2022

17 x 24; 288 p.

ISBN: 978-606-9053-14-0

Preț: –

„Conferința Internațională Frontiere și contacte. Fenomene locale, regionale și globale, care a avut loc la Craiova, în perioada 19-20 noiembrie 2021, face parte dintr-un proiect de cercetare interdisciplinară, inițiat și coordonat de conf. univ. dr. habil. Carmen Cerasela Dărăbuș și conf. univ. dr. Camelia Elena Zăbavă. Acest proiect își propune să contureze o viziune de ansamblu asupra diversității culturale prin prisma formelor specifice, locale și regionale, dar și prin elementele comune generate de globalizare. Aflat la a II-a ediție, proiectul s-a desfășurat în doua etape și a presupus organizarea unei conferințe internaționale și publicarea a două volume colective, la edituri acreditate CNCS, în care să se regăsească rezultatele cercetărilor participanților la conferință.

Conferința s-a derulat sub egida Institutului Limbii Române din București, a Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova al Academiei Române, a Universității din Craiova, Facultatea de Litere, a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, a Universității „Sf. Chiril și Metodiu” din Veliko-Târnovo (Bulgaria) și a Asociației Culturale Internaționale „Carmina Balcanica” din Craiova.

Comunicările conferinței s-au desfășurat pe parcursul a două zile, pe trei secțiuni distincte: Filologie, Studii culturale, Istorie/Istoria mentalităților. Au participat, cu remarcabile contribuții, cercetători și cadre didactice din România, Bulgaria, Italia, Spania, Ungaria și Azerbaidjan.

Volumul de față cuprinde comunicările susținute în secțiunile de Studii culturale și Istorie/Istoria mentalităților din cadrul Conferinței Internaționale Frontiere și contacte. Fenomene locale, regionale și globale. Studiile de istorie sau istoria religiilor, studiile culturale privite în ansamblul lor, reușesc să aducă laolaltă elemente aparent diverse si disparate, dar care, împreună conturează un mod de viață caracterizat de norme și valori proprii.” (Simona Lazăr, Mihaela Bărbieru)