Pe muchie de cuțit. Relațiile româno-sovietice: 1965-1989, Ediția a II-a, revăzută și adăugită

Autor: Vasile Buga

Colecția Studii

I.N.S.T., 2022

17 x 24; 538 p.

ISBN: 978-606-9053-21-8  

Preț: 35 lei

„Absența unei lucrări de sine stătătoare, care să ofere o imagine generală, fără idei preconcepute, asupra evoluției sinuoase a relațiilor româno-sovietice pe parcursul unui sfert de veac (1965-1989) a fost mobilul care m-a determinat să scriu acest volum. Față de prima ediție, apărută în anul 2013, volumul cuprinde informații noi, bazate pe documentele oferite spre studiu în ultimii ani din fondurile Arhivelor Naționale Istorice Centrale (Fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe) și din Arhiva M.A.E. al României, precum și din volumele, studiile și articolele apărute între timp în România și Federația Rusă.

Atenția principală a fost concentrată pe evoluția relațiilor dintre P.C.R. și P.C.U.S., la nivelul conducerilor celor două partide, definitorii pentru identificarea direcției ansamblului raporturilor româno-sovietice, inclusiv în momentele de criză traversate de acestea în august 1968 sau în decembrie 1989.

Au fost abordate de asemenea, momentele sensibile din istoria comună a celor două țări, inclusiv problemele privind Basarabia și tezaurul românesc evacuat la Moscova în anii primului război mondial, precum și negocierile pe marginea creării cadrului juridic al relațiilor bilaterale.

Aspectele colaborării româno-sovietice în principalele probleme internaționale sau ale mișcării comuniste și muncitorești mondiale au fost tratate în volumul Sub lupa Moscovei. Politica externă a României.1965-1989 (INST, București, 2015), iar cele privind relațiile economice au fost abordate în volumul Lumini și umbre. Relațiile economice româno-sovietice. 1965-1989 (INST, București, 2019).

În elaborarea lucrării am cercetat documentele elaborate la nivelul celor două conduceri de partid și de stat, existente în Arhivele Naționale Istorice Centrale ale României (Fondul C.C. al P.C.R., Secția Cancelarie, Secția Relații Externe, Secția Propagandă și Agitație, Secția Organizatorică), precum și în Arhiva de Stat Rusă de Istorie Contemporană (RGANI), Arhiva de Stat a Federației Ruse (GARF), Arhiva de Politică Externă a Federației Ruse (AVP RF), Fundația de cercetări economico-sociale și politice (Gorbaciov-Fond) din Moscova. Am folosit, totodată, ediții de documente, volume memorialistice, studii și articole apărute cu precădere în reviste de specialitate din România, Federația Rusă, Republica Cehă, precum și articole din presa centrală a vremii – română și sovietică – axate pe tematica abordată.

Fără pretenția de a constitui o prezentare exhaustivă a raporturilor româno-sovietice, volumul de față reprezintă o primă tentativă de a înfățișa în mod obiectiv evoluția, cu lumini și umbre, plieri și replieri, a raporturilor dintre București și Moscova, într-o etapă importantă a dezvoltării României și afirmării ei pe arena internațională, până la evenimentele dramatice din decembrie 1989. Atenția a fost concentrată pe rolul jucat de fostul conducător al României, Nicolae Ceaușescu în apărarea principiilor independenței și suveranității țării, preocuparea acestuia de a menține raporturile româno-sovietice într-un climat de normalitate. Pe alocuri, în relatarea evenimentelor am inserat și observații proprii, conturate în timpul participării în calitate de referent la Secția Relații Externe și Cooperare Economică Internațională a C.C. al P.C.R. (1966-1989), precum și ca interpret la convorbirile româno-sovietice purtate la diferite niveluri.

Am recurs în mod deliberat la citarea amplă a unor pasaje din stenogramele convorbirilor, a opiniilor exprimate de autori români și străini, pentru a nu altera esența acestora, lăsând cititorului libertatea deplină de a-și formula propriile opinii și concluzii.” (Vasile Buga)