România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. IV, S-Ș

coordonator Octavian Roske

România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. IV, S-Ș valorifică, precum precedentele trei volume ale sale, un proiect de cercetare desfăşurat sub egida Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST). Primele trei volume ale acestei vaste enciclopedii (România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. I, A-E, vol. II, F-O şi vol. III, P-R) au apărut, în anii 2011, 2012 şi 2016, toate sub coordonarea lui Octavian Roske, şi cu  sprijinul a peste 80 de cercetători, cadre didactice, specialişti şi doctoranzi  din mari centre universitare sau din institute de cercetare, care s-au implicat în realizarea articolelor, furnizarea de material iconografic sau consultanţă ştiinţifică de natură a îmbunătăţi calitatea lucrării.  Acest nou volum reprezintă un instrument de lucru indispensabil pentru studierea istoriei României de după 1945, oferind, în acelaşi timp, o perspectivă integratoare asupra dezvoltării instituţionale şi a dinamicii legislativ-administrative.   Volumul consacrat literelor S-Ş include, în ordine alfabetică, articole despre  instituţiile care au patronat represiunea sau  metodele pe care acestea le foloseau (spre exemplu, Securitate, Serviciul „C” al Securităţii, Serviciul Dislocări şi Domicilii Obligatorii, Serviciul Inspecţii, Serviciul Muncii, supraveghere informativă generală, supraveghere operativă, şantaj, şcoala de Ofiţeri de Securitate), locuri de detenţie (Salcia, Saligny, Sighet, Stoeneşti, Suceava), încadrările juridice care au stat la baza condamnărilor, internărilor administrative sau a trimiterii în domiciliu obligatoriu (sabotaj, speculă, spionaj, subminare, subminarea economiei naţionale, surparea ordinii constituţionale), grupurile de victime care au fost supuse diverselor forme de represiune (saşi, sârbi, scriitor, sionism, slovaci, stilişti, şvabi), evenimente care au avut ca efect acţiuni de consolidare a regimului comunist (sistematizare, sistematizarea satelor, stabilizare monetară), concepte relevante pentru studiul totalitarismului de stânga (secretul de stat, sistem concentraţionar, socialism ştiinţific, sovietizare, statul-partid, stahanovism, stalinism, şovinism) sau a unor instituţii cu rol important în consolidarea unui regim comunist în alte spaţii geografice (SMERŞ, STASI). Ca suport documentar sunt utilizate hărţi, tabele, statistici, facsimile. Fiecare articol din volumul de faţă este urmat de o bibliografie sintetică din care nu lipsesc cele mai recente volume, studii şi fonduri arhivistice publice sau private. Volumul conţine şi un bogat material iconografic preluat de la Arhivele Naţionale, Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, arhiva IICCMER, Memorialul Sighet, arhivele muzeelor judeţene, proiecte online de digitizare a ilustraţiilor coperţi ale unor volume relevante sau din alte surse. Pe plan național, România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. IV S-Ș reprezintă primul demers editorial de o asemenea anvergură. Acest nou volum reprezintă un instrument de lucru indispensabil pentru studierea istoriei României de după 1945, oferind, în același timp, o perspectivă integratoare asupra dezvoltării instituționale și a dinamicii legislativ-administrative pe tot parcursul regimului comunist. Este demn de reținut faptul că, prin structura și caracteristicile sale, proiectul editorial propus de INST se încadrează în categoria lucrărilor de referință privind istoria regimului comunist din România. Trebuie menționat că primele trei volume ale acestei vaste enciclopedii (România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. I, A-E; vol. II, F-O; vol. III, P-R) au apărut, în anii 2011, 2012 și 2016, cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Naționale.