România, 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. S-Ș

Autor: Octavian Roske (coordonator)

Colecția Enciclopedii

I.N.S.T., 2021

17 x 24; 664 p.

ISBN: 978-973-7861-67-2 (ISBN General)

ISBN: 978-606-9053-26-3 (ISBN Volum)

Carte apărută cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național și al Băncii Transilvania

Preț: 14,87 lei

„Apariția, în 2011, 2012 și 2016 a primelor trei volume din seria România, 1948–1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea poate fi văzută ca un efort de sinteză în cercetarea fenomenului pe care cele nouă volume din Mecanisme represive au prezentat-o publicului, pe parcursul unui deceniu, folosind perspectiva biografică. Consacrat literelor S și Ș, volumul de față conține informații despre locuri de detenție, precum penitenciare (la articolele Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Sighet, Sighișoara, Slatina sau Suceava), colonii de muncă (Saivane, Salcâmi, Salcia, Saligny Seimeni, Stoenești, Strâmba), localități folosite ca domiciliu obligatoriu (Sadova, Sascut, Săvinești, Schei, Spanțov, Stăncuța Nouă, Sterea, Sucevița, Ștei), spitale sau secții de psihiatrie folosite pentru neutralizarea opozanților și disidenților (Săpoca, Socola). Mai multe articole din acest volum au ca subiect victimele represiunii, de la categorii profesionale (Scriitor) la culte sau asociații religioase (Sectă, Stiliști, Slătioara), de la comunități etnice (Sași, Sârbi, Sionism, Slovaci, Șvabi) la organizații sau grupuri de opoziție (Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România). Alte articole conțin informații despre terminologia utilizată în anchete, rechizitorii, sentințe sau în diverse acte cu caracter normativ care au constituit suportul juridic al măsurilor represive (Sabotaj, Secretul de stat, Speculă, Spionaj, Subminare, Subminarea economiei naționale, Șantaj), date despre structuri ale aparatului represiv (Securitate, Siguranță, Serviciul „C” al Securității, Serviciul Dislocări și Domicilii Obligatorii, Serviciul Inspecții, Serviciul Muncii, Serviciul Special de Informații, Sistem concentraționar, Școala de Ofițeri de Securitate), metode și instrumente de lucru la dispoziția Securității în acțiunile de control, prevenire sau anihilare a manifestărilor ostile regimului comunist (Strămutare, Supraveghere informativă, Supraveghere informativă generală, Sursă, Sursă membru de partid). Prezente în acest volum sunt și aspectele legate de rolul factorului ideologic sau de influența unor măsuri economice asupra societății (Serviciul de cadre, Sistematizare, Sistematizarea satelor, Socialism științific, Stabilizare monetară, Statul‑partid, Șoim al patriei), efectele ocupației sovietice (Sovietizare, Sovrom) sau manifestări ale totalitarismului în alte spații geografice (Samizdat, SMERȘ, Stahanovism, Stalinism, STASI).

Dincolo de un îndrumar metodologic menit să ofere redactării articolelor un caracter unitar, nu au existat alte direcții în elaborarea textelor. Responsabilitatea pentru originalitatea și acuratețea informațiilor revine în totalitate autorilor. În cazul semnăturilor duble sau triple, ca în cazul articolelor Saligny, Sârbi, Securitate, Serviciul Special de Informații, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Sighet, Sighișoara, Siguranță, Socialism științific, Spanțov, Speculă, Spionaj, Statul-partid, Supraveghere operativă, Sursă, Sursă membru de partid, Șoim al patriei, criteriul ordonării autorilor este alfabetic.

Fiecare articol este însoțit de o bibliografie orientativă, structurată după următoarea ordine: arhive, istorie orală, legislație, volume și articole, de fiecare dată ordonate alfabetic după autor, surse internet. În cazul trimiterilor la surse arhivistice sunt menționate doar fondurile și dosarele consultate, fără indicarea filelor. Acolo unde există  mai mult de trei autori este menționat doar primul, după care urmează mențiunea et al. Dacă sunt enumerate mai multe lucrări ale aceluiași autor, ele apar în ordinea cronologică a aparițiilor. În cazul traducerilor în limba română, din motive de spațiu, nu au fost menționate numele traducătorilor. Omise au fost și numele prefațatorilor sau ale autorilor de postfețe. Trimiterile la articolele și studiile publicate în reviste sau în volume colective conțin și paginația, spre deosebire de trimiterile la articolele publicate în ziare, care indică doar data apariției.

Trimiterile interne care însoțesc fiecare articol au rolul a-l situa într-o relație cu câmpurile tematice înrudite. Precedate de indicația Vezi și, ele orientează cititorul spre articolele care completează informațiile din articolul consultat. De exemplu, la articolul Securitate trimiterile interne conțin următoarele referiri: Consilierii sovietici, Departamentul Securității Statului, Direcția Generală a Securității Poporului, Direcția Generală a Securității Statului, Direcția de Informații Externe, Dușman al poporului, Filaj, Informator, Miliție, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul de Interne, Ministerul Securității Statului, Mișcarea Legionară, Poliție politică, Reeducare, Reeducarea de la Aiud, Represiune, Rezident, Secretul de stat, Urmărire informativă.

Câteva clarificări sunt necesare și în privința abrevierilor utilizate în Enciclopedie. Am recurs, pe de o parte, la abrevierile curente în literatura de specialitate, lista lor completă fiind inserată la începutul volumului. În acest caz, am folosit abrevieri compacte, fără punctuația de despărțire (de exemplu, GAC, PCR, RSR, UTC). Mai există un tip de abreviere care funcționează numai în interiorul fiecărui articol. Este vorba de sigla vocii, de regulă redusă la prima literă a cuvântului sau a cuvintelor din vedetă. Astfel, pentru Sabotaj sigla este litera s., imprimată cu caracter aldin, pentru Sistem concentraționar se folosește s.c., iar pentru Secretul de stat, abrevierea în interiorul articolului este s.d.s.

La sfârșitul volumului am adăugat cinci secțiuni: lista articolelor din primele patru volume din Enciclopedie (A-Ș), un indice cu numele persoanelor care apar în ilustrații, un indice cu locurile de detenție reproduse în fotografii, un indice cu volumele și periodicele care apar în ilustrații (din primele trei volume, A-R) și lista cumulativă a autorilor din toate cele patru volume.

Apariția acestui volum nu ar fi fost posibilă fără sprijinul celor care au contribuit la realizarea programului de cercetare și, apoi, la concretizarea proiectului editorial. Le mulțumim tuturor, cu speranța că Enciclopedia regimului comunist va reuși să ofere o perspectivă obiectivă asupra istoriei contemporane a României.” (Octavian Roske)