RO EN
 
 
 
 

 

Frontul Plugarilor. Documente, vol. al II-lea: 1948-1951

Autori: Vasile Ciobanu, Sorin Radu, Nicolae Georgescu

Colectia Documente
INST, 2012
17 x 24; 336 p.
ISBN
978-973-7861-60-3

ISBN 978-973-7861-74-0


Pret:

Arhivele sunt de obicei sărace în fonduri documentare privind viaţa partidelor politice. Frontul Plugarilor beneficiază însă de o bogată bază documentară care permite cercetătorilor reconstituirea şi interpretarea activităţii acestei organizaţii politice între anii 1944-1953. Pentru început, ne-am propus editarea unui set de documente selecţionate din:

 − Arhivele Naţionale ale României. Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, fosta Arhivă a CC al PCR, fondurile: Cancelarie şi Frontul Plugarilor;

− Direcţia Judeţeană Hunedoara a Arhivelor Naţionale, Deva, fondurile: Comitetul Regional Hunedoara al PCR, Frontul Plugarilor. Comitetul Judeţean Hunedoara

− Direcţia Judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale, Timişoara, Fond Comitetul Judeţean Severin. Organizaţia Frontului Plugarilor

Documentele asupra cărora ne-am oprit pentru publicare în acest al II-lea volum, inedite, sunt din categorii diferite, ilustrând însă principalele aspecte ale activităţii Frontului Plugarilor în anii 1948-1950, de la organizarea internă, la propagandă, recrutarea şi instruirea cadrelor, de la participarea la campania de lămurire a ţăranilor pentru înscrierea în gospodăriile agricole colective şi la alegerile parlamentare, la relaţiile cu Partidul Comunist, de la creşterea numărului de membri şi adunarea cotizaţiilor, la programul organizaţiei. Au fost incluse în volum rapoarte, manifeste, procese-verbale şi stenogramele şedinţelor CC al Frontului Plugarilor, ale unor comitete judeţene, rapoarte ale unor activişti şi instructori ai Frontului Plugarilor, reclamaţii, scrisori, circulare, statute şi programe politice. Aceste mărturii scrise confirmă, în general, informaţiile existente despre Frontul Plugarilor, dar aduc în circuitul ştiinţific o serie de date noi, care impun corijarea şi nuanţarea unor aprecieri, mai ales în privinţa relaţiilor cu comuniştii.

Cele 89 de documente din acest al doilea volum sunt din anii 1948-1950, urmând ca mărturiile din anii 1951-1953 să fie cuprinse într-un al treilea volum. Documentele au fost ordonate cronologic, pe ani, luni, zile; în cazul în care nu se cunoaşte ziua elaborării documentului, acesta a fost plasat la sfârştul lunii respective.

Volumul se adresează în principal cercetătorilor, corpului didactic, arhiviştilor, muzeografilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor.