RO EN
 
 
 
 

 

Activitatea României în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, 1949-1974

Autor: Brânduşa Costache

Colectia Studii
INST, 2012
17 x 24; 256 p.
ISBN
978-973-7861-73-3


Pret:

De-a lungul anilor, relaţiile dintre România şi C.A.E.R. au cunoscut trei etape distincte. Prima poate fi descrisă prin obedienţă, poziţie motivată atât prin prezenţa nemijlocită a factorului sovietic, cât şi prin rolul redus jucat de organizaţia aflată la începuturile sale în relaţiile dintre statele blocului comunist. Ulterior anului 1959, în cursul celei de-a doua etape, România, a considerat Consiliul un mijloc pentru obţinerea sprijinului necesar în procesul de recuperare a decalajelor economice atât faţă de lumea capitalistă, cât şi faţă de unele state „prietene. Ţării noastre i se propunea în linii mari să rămână o sursă de materii prime şi produse agricole a statelor mai dezvoltate industrial din lumea socialistă, precum şi o piaţă de desfacere pentru produsele acestora. Cea de-a treia etapă, începută după 1969, marchează adoptarea treptată a unei atitudini ceva mai elastice faţă de cooperarea pe bazele propuse de Consiliu, dar în limitele respectării suveranităţii şi independenţei naţionale.