RO EN
 
 
 
 

 

O vară fierbinte în relaţiile româno-sovietice. Convorbirile de la Moscova din iulie 1964

Autor: Vasile Buga

Colectia Documente
INST, 2012
17 x 24; 236 p.
ISBN
978-973-7861-71-9


Pret:

 

Volumul cuprinde stenograma convorbirilor de la Moscova, în perioada 7-14 iulie 1964, dintre delegaţia Partidului Muncitoresc Român, condusă de Ion Gheorghe Mauer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., preşedentele Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române, şi delegaţia Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, condusă de N.V.Podgornîi, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.U.S. Convorbirile pun în evidenţă divergenţele apărute în abordarea de către cele două partide a unor aspecte ale politicii interne şi internaţionale, îndeosebi după Plenara C.C. al P.M.R. din aprilie 1964.  Documentul publicat oferă cercetătorilor, cadrelor didactice, studenţilor, tuturor celor interesaţi de istoria relaţiilor româno-sovietice posibilitatea de a înţelege evoluţia sinuoasă a acestora, libertatea deplină de a judeca asupra forţei argumentelor invocate de membrii celor delegaţii în apărarea poziţiilor exprimate.