RO EN
 
 
 
 

 

Cazul Ryszard Kuklinski – un Pacepa al Poloniei?


Autor
: Ion Constantin


INST, 2009
13 x 20; 254 p.
ISBN
978-973-7861-50-4
Pret: 12 lei

 

     Volumul Ryszard Kukliński – un Pacepa al Poloniei? prezintă în mod succint aspectele esenţiale referitoare la viaţa şi activitatea lui Ryszard Kukliński, ofiţer cu funcţie-cheie la Marele Stat Major General al armatei poloneze, care, timp de aproape 10 ani (1972-1981), a transmis CIA secretele Pactului de la Varşovia. Pe baza datelor recent date publicităţii, lucrarea arată cariera de succes a lui Kukliński în armata poloneză, motivaţiile disponibilităţii sale de a colabora cu americanii, modul în care a decurs recrutarea de către CIA, acţiunea spectaculoasă de evacuare din ţară, în împrejurările deosebit de periculoase ale instituirii legii marţiale, activitatea în S.U.A., drumul complicat al reglementării situaţiei juridice, revenirea în ţara natală după 17 ani, controversele pe tema: erou sau trădător? Ultimul capitol este consacrat analizei comparative a cazului R. Kukliński cu ceea ce unii consideră a fi „cazul similar românesc“, respectiv cel al generalului de securitate Ion Mihai Pacepa. Volumul evidenţiază asemănările dintre cele două cazuri, dar şi deosebirile esenţiale.