RO EN
 
 
 
 
 

 

ANUNȚ

 

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române

scoate la concurs

 

 

·         1 post de CS III (jumătate de normă), pe durată nedeterminată din cadrul I.N.S.T.

 

 

 

Data limită de depunere dosare de concurs este 26. I. 2019 (inclusiv)  ora 16.00, la sediul  I.N.S.T. din Bucureşti, str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16, sector 1. Toate datele şi formularele necesare sunt afişate pe site-ul instituţiei: inst.academia@gmail.com sau se pot obţine de la sediul I.N.S.T.

Relaţii suplimentare: 021 230 69 92

 

Calendar de desfăşurare a concursului pentru un post

 de CS III (jumătate de normă), pe durată nedeterminată din cadrul I.N.S.T.

 

 

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

27.XII.2018

Depunerea dosarelor candidaților

28.XII.2018 – 28.I.2019 (inclusiv)

Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor

30.I.2019

Afişarea rezultatelor

31.I.2019

Primirea contestaţiilor

1.I.2019 – 4.II.2019

Soluţionarea contestaţiilor/ afişare raspuns contestatii

5.II.2019 – 6.II.2019

Susţinerea probei scrise

8.II.2019

Afişarea rezultatelor proba scrisa

11.II.2019

Primirea contestaţiilor

12.II.2019 – 13.II.2019

Soluţionarea contestaţiilor/ afişarea raspuns contestaţii

14.II.2019 – 15.02.2019

Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și supunerea acestuia aprobării Consiliului Stiintific INST.

18.II.2019

Afişare rezultate finale concurs

20.II.2019

Emitere decizie numire în funcţie

22.II.2019

 

Director

Prof. Dr. Radu Ciuceanu

 

ANUNŢ concurs CS III   (.pdf)

Regulament de concurs CS III   (.pdf)

Bibliografie Tematică CS III   (.pdf)

Cerere_înscriere_concurs_CS_III   (.pdf)

Fişa de evaluare  (.doc)