RO EN
 
 
 
 
 

 

ANUNȚ

 

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române

scoate la concurs

 

1 post de cercetător ştiinţific gradul II, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în domeniul Istorie, specializarea Istorie contemporană

 

 

Anunţ concurs C.S. II afişat la sediul I.N.S.T.

Regulament de concurs C.S. II

Calendar concurs

 

 

Afişat azi, 27.12.2017, la sediul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului şi pe pagina web a institutului (www.totalitarism.ro).

 

 

Regulament de concurs CS II

 

 
Acţiuni Termen limită
Publicarea anunţului pentru concurs 27.12.2017
Depunerea dosarelor candidaților 28.12.2017-26.01.2018
Afişarea candidaţilor înscrişi la concurs 29.01.2018

Evaluarea dosarelor de către comisia de concurs şi stabilirea punctajului pentru fiecare candidat

05.02.2018
Afişarea rezultatelor concursului 06.02.2018
Primirea contestaţiilor 07.02.2018-08.02.2018
Soluţionarea contestaţiilor 09.02.2018-13.02.2018
Afişarea răspunsului la contestaţii 14.12.2018

Prezentarea raportului comisiei de concurs spre aprobare Consiliului Ştiinţific al INST

19.02.2018
Afişarea rezultatelor finale ale concursului 20.02.2018

Transmiterea dosarelor de concurs ale candidaţilor nominalizaţi pentru posturile de CS II către Academia Română

22.02.2018