RO EN
 
 
 
 
 

 

ANUNȚ

2 posturi de cercetător ştiinţific gradul II, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în domeniul Istorie, specializarea Istorie contemporană

Calendar de desfăşurare a concursului pentru ocuparea a două posturi

de CS II în cadrul I.N.S.T.

 

Regulament de concurs CS II

 
Acţiuni Termen limită
Publicarea anunţului pentru concurs 24.04.2017
Depunerea dosarelor candidaților 24.04.2017-23.05.2017
Afişarea candidaţilor înscrişi la concurs 25.05.2017

Evaluarea dosarelor de către comisia de concurs şi stabilirea punctajului pentru fiecare candidat

29.05.2017
Afişarea rezultatelor concursului 30.05.2017
Primirea contestaţiilor 31.05.2017-02.06.2017
Soluţionarea contestaţiilor 06.06.2017-08.06.2017
Afişarea răspunsului la contestaţii 09.06.2017

Prezentarea raportului comisiei de concurs spre aprobare Consiliului Ştiinţific al INST

12.06.2017
Afişarea rezultatelor finale ale concursului 13.06.2017

Transmiterea dosarelor de concurs ale candidaţilor nominalizaţi pentru posturile de CS II către Academia Română

14.06.2017