RO EN
 
 
 
 
 

 

ANUNȚ

 

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române

scoate la concurs

 

1 post cu jumătate de normă de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, în domeniul istorie, specializare istorie contemporană.

 

 

Anunţ concurs ACS afişat la sediul I.N.S.T.

Regulament de concurs ACS

Calendar concurs

 

 

Afişat azi, 27.12.2017, la sediul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului şi pe pagina web a institutului (www.totalitarism.ro).

 

ANUNȚ CONCURS ACS

Regulament de concurs ACS

Bibliografie_ACS

Cerere_înscriere_concurs

 

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

27.XII.2017

Depunerea dosarelor candidaților

28.XII.2017 – 26.I.2018 (inclusiv)

Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor

29.I.2018

Afişarea rezultatelor

30.I.2018

Primirea contestaţiilor

31.I.2018 – 1.II.2018

Soluţionarea contestaţiilor/ afişare raspuns contestatii

2.II.2018

Susţinerea probei scrise

5.II.2018

Afişarea rezultatelor proba scrisa

6.II.2018

Primirea contestaţiilor

7.II.2018 – 8.II.2018

Soluţionarea contestaţiilor/ afişarea raspuns contestaţii

9.II.2018 – 12.02.2018

Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și supunerea acestuia aprobării Consiliului Stiintific INST.

19.II.2018

Afişare rezultate finale concurs

20.II.2018

Emitere decizie numire în funcţie

22.II.2018