RO EN
 
 
 
 
 

 

ACTE NORMATIVE

 

 ADRESĂ APROBARE ACADEMIA ROMÂNĂ

Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, Nr. 84 _4 mai_1993

COD DE ETICĂ

Regulamentul de organizare și funcționare al INST

Regulamentul de ordine interioară al INST

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL INST LA DATA DE 01.04.2018